Sportvloerbescherming.nl streeft ernaar dat de informatie op deze site juist is. Onjuistheden kunnen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen echter voorkomen. Daarnaast moet bedacht worden dat informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op- of geldt voor individuele specifieke situaties.

Onze producten worden regelmatig gecontroleerd. De genoemde technische informatie wordt aangeboden op basis van beste kennis, inzicht en ervaringen uit de praktijk. Afwijkingen in de genoemde informatie kunnen veroorzaakt worden door diverse omgevingsfactoren en afwijkingen in de gebruikte meetapparatuur en -methodes. De vermelde gegevens zijn niet bindend als specificatie en dienen als richtlijn beschouwd te worden.

Sportvloerbescherming.nl kan geen garantie of waarborg verstrekken over de geschiktheid voor een bepaalde toepassing, danwel het gebruik van dit product. Bij het gebruik van dit product, met welk doel dan ook, ligt de verantwoordelijkheid van de geschiktheid bij de gebruiker.

Voor gebruik dient het product altijd getest te worden. Sportvloerbescherming.nl is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.

Voor vragen of opmerkingen over deze website kunt u mailen naar : info@sportvloerbescherming.nl